Bently Nevada

Sắp xếp
Hiển thị
330103-05-10-10-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

330103-05-10-10-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

 • Mã sản phẩm:  330103-05-10-10-02-CN Proximity Sensor

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
330103-00-07-10-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

330103-00-07-10-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

 • Mã sản phẩm:  330103-00-07-10-02-CN Proximity Sensor

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
990-08-XX-01-00 | Bently Nevada | MOD: 165353-01 2- Wire Vibration Transmitter

990-08-XX-01-00 | Bently Nevada | MOD: 165353-01 2- Wire Vibration Transmitter

 • Mã sản phẩm:  990-08-XX-01-00 Vibration Sensor

 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
31000-16-05-00-035-02-02 | Bently Nevada | Proximity Probe Housings

31000-16-05-00-035-02-02 | Bently Nevada | Proximity Probe Housings

 • Mã sản phẩm: 31000-16-05-00-035-02-02 

 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bently Nevada 991-06-XX-01-00 Thrust Transmitter

Bently Nevada 991-06-XX-01-00 Thrust Transmitter

 • Mã sản phẩm:  991-06-XX-01-00 

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
330103-00-10-10-12-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

330103-00-10-10-12-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Proximity Probes

 • Mã sản phẩm:  330103-00-10-10-12-CN Proximity Sensor

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
31000-28-05-00-059-02-02 | Bently Nevada | 31000 Proximity Probe Housings (Stop Production. New Replacement : 31000-28-05-00-059-02-02)

31000-28-05-00-059-02-02 | Bently Nevada | 31000 Proximity Probe Housings (Stop Production. New Replacement : 31000-28-05-00-059-02-02)

 • Mã sản phẩm:  31000-28-05-00-059-02-02 Proximity Sensor

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/25-02-01-CN | Bently Nevada | Enhanced Keyphasor Module

3500/25-02-01-CN | Bently Nevada | Enhanced Keyphasor Module

 • Mã sản phẩm:  3500/25-01-02-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/22-01-01-00 (288055-01+146031-01) | Bently Nevada | Transient Data Interface - Complete Set

3500/22-01-01-00 (288055-01+146031-01) | Bently Nevada | Transient Data Interface - Complete Set

 • Mã sản phẩm:  3500/22-01-01-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/92-01-01-00 | Bently Nevada | The 3500/92 Communication Gateway

3500/92-01-01-00 | Bently Nevada | The 3500/92 Communication Gateway

 • Mã sản phẩm:  3500/92-01-01-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/50-02-00 | Bently Nevada | Tachometer Module

3500/50-02-00 | Bently Nevada | Tachometer Module

 • Mã sản phẩm:  3500/50-02-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/45-02-00 | Bently Nevada | Proximitor Seismic Monitor

3500/45-02-00 | Bently Nevada | Proximitor Seismic Monitor

 • Mã sản phẩm:  3500/45-02-00 Proximity Sensing

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/40-02-00 | Bently Nevada Proximitor Monitor

3500/40-02-00 | Bently Nevada Proximitor Monitor

 • Mã sản phẩm:  3500/40-02-00 Proximity Sensing

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/32-01-00 (125712-01 + 125720-01)| Bently Nevada | 4-Channel Relay Module

3500/32-01-00 (125712-01 + 125720-01)| Bently Nevada | 4-Channel Relay Module

 • Mã sản phẩm:  3500/32-01-00 Digital Relays

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/25-01-01-00 (149369-01 + 125800-01) | Bently Nevada | Enhanced Keyphasor Module

3500/25-01-01-00 (149369-01 + 125800-01) | Bently Nevada | Enhanced Keyphasor Module

 • Mã sản phẩm:  3500/25-01-01-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
Bently nevada 3500/15-05-05-00

Bently nevada 3500/15-05-05-00

 • Mã sản phẩm:  3500/15-05-05-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/05-01-02-00-00-01 | Bently Nevada | 3500/05 System Rack

3500/05-01-02-00-00-01 | Bently Nevada | 3500/05 System Rack

 • Mã sản phẩm:  3500/05-01-02-00-00-01

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
Bently nevada 3500/92-02-01-00

Bently nevada 3500/92-02-01-00

 • Mã sản phẩm:  3500/92-02-01-02 

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/40 - PROXIMITOR MONITOR MODULE

3500/40 - PROXIMITOR MONITOR MODULE

 • Mã sản phẩm:  3500/40 Proximity Sensing

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
3500/42-02-00 Proximity Sensing

3500/42-02-00 Proximity Sensing

 • Mã sản phẩm:  3500/42-02-00 Proximity Sensing
 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
3500/22-01-01-02 | Bently Nevada 3500/22M Transient Data Interface

3500/22-01-01-02 | Bently Nevada 3500/22M Transient Data Interface

 • Mã sản phẩm:  3500/22-01-01-02

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
330780-50-00 | Bently Nevada | 3300 XL 11 mm Proximitor Sensor

330780-50-00 | Bently Nevada | 3300 XL 11 mm Proximitor Sensor

 • Mã sản phẩm:  330780-50-00 

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
330180-50-00 GE / Bently Nevada 5/8 mm Proximity Sensor

330180-50-00 GE / Bently Nevada 5/8 mm Proximity Sensor

 • Mã sản phẩm:  330180-50-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
330180-51-00 | BENTLY NEVADA | 3300XL PROXIMITOR SENSOR

330180-51-00 | BENTLY NEVADA | 3300XL PROXIMITOR SENSOR

 • Mã sản phẩm:  330180-51-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
Bently Nevada 330500-02-00 Máy phát hiện rung động

Bently Nevada 330500-02-00 Máy phát hiện rung động

 • Mã sản phẩm:  330500-02-00

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
Bently Nevada 330101-00-48-10-02-05 3300 XL 8 Mm Proximity Probes

Bently Nevada 330101-00-48-10-02-05 3300 XL 8 Mm Proximity Probes

 • Mã sản phẩm:  330101-0-48-10-02-00 Proximity SENSOR

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
 330103-00-07-10-02-00 | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Probe 330103-00-07-10-02-00 | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Probe

330103-00-07-10-02-00 | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Probe 330103-00-07-10-02-00 | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Probe

 • Mã sản phẩm:  330103-02-07-10-02-00 Proximity SENSOR
 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
330105-02-12-05-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

330105-02-12-05-02-CN | Bently Nevada | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

 • Mã sản phẩm:  330105-02-12-05-02-CN Reverse Sensor
 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
330180-91-CN | BENTLY NEVADA | Proximity Sensor

330180-91-CN | BENTLY NEVADA | Proximity Sensor

 • Mã sản phẩm:  330180-91-CN
 • Thương hiệu: Bently Nevada
 • Xuất xứ: 100% USA Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
330130-085-00-CN | Bently Nevada Extension Cable

330130-085-00-CN | Bently Nevada Extension Cable

 • Mã sản phẩm:  330130-085-00-CN Connector Cable

 • Thương hiệu: Bently Nevada

 • Xuất xứ: 100% USA Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Liên hệ dưới

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung cần tư vấn(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI IAS

Địa chỉ : 175 Đường N5, KDC Đông Tăng Long, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0703.787.737
Email : info@green-ias.com

Facebook

Capture

Thống kê truy cập