KNF Pump

Sắp xếp
Hiển thị
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 1400 (60 Hz)

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 1400 (60 Hz)

 •  Mã sản phẩm: N1400 (60Hz)
 • Kiểu: Bơm màng khí (Diaphragm gas pumps)

 

 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100% Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

 

Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 680.1.2 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 680.1.2 Ex

 

 • Mã sản phẩm: N 680.1.2 Ex
 • Kiểu: Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí (Diaphragm gas pumps)

 

 

 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100% Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

 

 

Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 2400 (60 Hz)

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 2400 (60 Hz)

 • Mã sản phẩm: N 2400 (60Hz)
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 1200 (60 Hz)

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 1200 (60 Hz)

 • Mã sản phẩm: N1200 (60Hz)
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150 (60 Hz)

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150 (60 Hz)

 • Mã sản phẩm: N 0150 ( 60 Hz)
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150.3 (60 Hz)

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150.3 (60 Hz)

 • Mã sản phẩm: N 0150.3 (60 Hz)
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860.1.2 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860.1.2 Ex

 • Mã sản phẩm: UN 860.1.2 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0100

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0100

 • Mã sản phẩm: N 0100
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 0150 Ex

 • Mã sản phẩm: N 0150 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 880

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 880

 • Mã sản phẩm: N 880
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.1.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.1.2

 • Mã sản phẩm: N 630.1.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.1.2 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.1.2 Ex

 • Mã sản phẩm: N 630.1.2 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 036.0

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 036.0

 • Mã sản phẩm: N 036.0
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860.3 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860.3 Ex

 • Mã sản phẩm: UN 860.3 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 860 Ex

 • Mã sản phẩm: UN 860 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 860

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 860

 • Mã sản phẩm: N 860
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936.1.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936.1.2

 • Mã sản phẩm: N 936.1.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 838.1.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 838.1.2

 • Mã sản phẩm: UN 838.1.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 035.1.2 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 035.1.2 Ex

 • Mã sản phẩm: UN 035.1.2 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 035.1.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 035.1.2

 • Mã sản phẩm: UN 035.1.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 940

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 940

 • Mã sản phẩm: N 940
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 023.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 023.2

 • Mã sản phẩm: UN 023.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
 
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 023.1.2

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí UN 023.1.2

 • Mã sản phẩm: UN 023.1.2
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936.3

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936.3

 • Mã sản phẩm: N 936.3
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 936

 

 • Mã sản phẩm: N 936
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 952

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 952

 • Mã sản phẩm: N 952
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.15

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.15

 • Mã sản phẩm: N 630.15
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.15 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630.15 Ex

 • Mã sản phẩm: N 630.15 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630

 • Mã sản phẩm: N 630
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630 Ex

Bơm màng khí/ bơm vận chuyển khí N 630 Ex

 • Mã sản phẩm: N 630 Ex
 • Thương hiệu: KNF
 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Liên hệ dưới

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung cần tư vấn(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI IAS

Địa chỉ : 175 Đường N5, KDC Đông Tăng Long, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0703.787.737
Email : info@green-ias.com

Facebook

Capture

Thống kê truy cập