Leuze

Sắp xếp
Hiển thị
DB 112 UP.1-20,2500 Ultrasonic sensors

DB 112 UP.1-20,2500 Ultrasonic sensors

 • Mã sản phẩm:  DB 112 UP.1-20,2500

 • Thương hiệu: Leuze

 • Xuất xứ: 100%  Germany Origin

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
BCL 8 SN 552 Stationary bar code reader

BCL 8 SN 552 Stationary bar code reader

 • Mã sản phẩm: BCL 8 SN 552
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
PRK18B.T2/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

PRK18B.T2/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

 • Mã sản phẩm: PRK18B.T2/4P-M12
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
PRK46C.1/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

PRK46C.1/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

 • Mã sản phẩm: PRK46C.1/4P-M12 
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
PRK15.XD1/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

PRK15.XD1/4P-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

 • Mã sản phẩm: PRK15.XD1/4P-M12
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
LSS 55.H2O,200-S12 Throughbeam photoelectric sensor transmitter

LSS 55.H2O,200-S12 Throughbeam photoelectric sensor transmitter

 • Mã sản phẩm: LSS 55.H2O,200-S12 

 • Thương hiệu: Leuze

 • Xuất xứ: Đức

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
LSE 55/441.H2O,200-S12 Throughbeam photoelectric sensor receiver

LSE 55/441.H2O,200-S12 Throughbeam photoelectric sensor receiver

 • Mã sản phẩm: LSE 55/441.H2O,200-S12 

 • Thương hiệu: Leuze

 • Xuất xứ: Đức

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
PRK3CL1.A3/4T-200-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

PRK3CL1.A3/4T-200-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

 • Mã sản phẩm: PRK3CL1.A3/4T-200-M12

 • Thương hiệu: Leuze

 • Xuất xứ: Đức

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn
PRK18B.TT3/LP-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

PRK18B.TT3/LP-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

 • Mã sản phẩm: PRK18B.TT3/LP-M12
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
BPS 338i SM 100 Bar code positioning system

BPS 338i SM 100 Bar code positioning system

 • Mã sản phẩm: BPS 338i SM 100
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DRT25C.3/L6-M12 Dynamic reference diffuse sensor

DRT25C.3/L6-M12 Dynamic reference diffuse sensor

 • Mã sản phẩm: DRT25C.3/L6-M12
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
KD S-M12-5A-P1-100

KD S-M12-5A-P1-100

 • Mã sản phẩm: KD S-M12-5A-P1-100
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
KD S-M12-5A-P1-050

KD S-M12-5A-P1-050

 • Mã sản phẩm:  KD S-M12-5A-P1-050
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
KD S-M12-8A-P1-020

KD S-M12-8A-P1-020

 • Mã sản phẩm:  KD S-M12-8A-P1-020
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
KD S-M12-CA-P1-050

KD S-M12-CA-P1-050

 • Mã sản phẩm:  KD S-M12-CA-P1-050
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
KD S-M12-CA-P1-100

KD S-M12-CA-P1-100

 • Mã sản phẩm:  KDS-M12-CA-P1-100
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DV002_326px_PPIC_BCB_Rolle_front

DV002_326px_PPIC_BCB_Rolle_front

 • Mã sản phẩm:  BCB G40 H47 L050
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DV002_326px_PPIC_MA2_R

DV002_326px_PPIC_MA2_R

 • Mã sản phẩm:  MA 2
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DV002_326px_PPIC_BCL6x8i_S_102_R

DV002_326px_PPIC_BCL6x8i_S_102_R

 • Mã sản phẩm:  BCL 608i SM 102
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DV002_326px_PPIC_BCL5x8i_O_100_R

DV002_326px_PPIC_BCL5x8i_O_100_R

 • Mã sản phẩm:  BCL 508i OM 100 
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DV002_326px_PPIC_MS300_MS307_R

DV002_326px_PPIC_MS300_MS307_R

 • Mã sản phẩm:  MS 307
 • Thương hiệu: Leuze
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ tư vấn
DCR 202I-FIX-M2-102-R3-P ĐẦU ĐỌC MÃ CODE 2D LEUZE

DCR 202I-FIX-M2-102-R3-P ĐẦU ĐỌC MÃ CODE 2D LEUZE

 • Mã sản phẩm:  DCR 202i FIX-M2-102-R3-P

 • Thương hiệu: Leuze

 • Xuất xứ: Đức

 • Bảo hành: 12 tháng

 • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Liên hệ dưới

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung cần tư vấn(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI IAS

Địa chỉ : 175 Đường N5, KDC Đông Tăng Long, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0703.787.737
Email : info@green-ias.com

Facebook

Capture

Thống kê truy cập